HappyCosmicHeartDance

Visie van de Temple of Happiness:

Algemeen:

Het Centrum voor Happiness is een fantastische plek, waar Biodanza, Conscious and Wild Ecstatic Dance, meditatie, Yoga en Tantra wordt gegeven. Helemaal passend in de sfeer van deze al bestaande community hebben we er een echte tempel van gemaakt en een bestuur samengesteld.

Onze visie:

“Wij zijn geboren als dansers, dans is de oudste religie op aarde (Esta Polyesta)”….

We geloven in één vrij bewustzijn, die de bron is van het universum in al zijn vormen en leven. Dat bewustzijn zit ook in ons allemaal. De basis van dit idee ligt in non-duale Tantra uit India, die de bron is van alle moderne westerse spiritualiteit.

In de Temple of Happiness  zoeken we balans tussen ons hectische dagelijkse leven en helemaal bewust en wakker zijn vanuit het vrije, onafhankelijke bewustzijn. We willen ons weer herinneren wie we in de kern zijn, en vanuit dit zuivere, onschuldige en speelse bewustzijn ons leven vorm geven,  dansen en mediteren we. Conscious Dance en Tantra is ons eerbetoon aan de “Divine Mother” zoals we dit bewustzijn ook wel noemen.

Door ons te verbinden als groep/tribe en samen te dansen, te mediteren of andere oefeningen te doen,  helpen we elkaar en onszelf om veerkrachtig en liefdevol in een duurzame wereld te staan. We onderzoeken wat hieraan in de weg staat, met oefeningen die ons bewustzijn verruimen, zoals meditatie, dans, Yoga  en Tantra. We willen leren om liefdevol en met compassie onszelf en elkaar te voeden, te ondersteunen en te helpen ontwikkelen.

Ons idee is dat alles  hier op aarde het “spel der goden” (Leela) is. Je kunt jezelf bevrijden uit patronen en gedachten die je “gevangen zetten” door je bewust te worden van dit spel en te onderzoeken wat je van nature en moeiteloos haalt en brengt in de wereld.
We leren in de tempel om meer te ontspannen, zodat we de “verhalen van het ego/mind” doorzien en meer gaan voelen wat er diep in ons leeft.
We leren in de tempel om ons te richten op geluk en genieten vanuit het hart, waarbij een duurzame vorm van geluk ontstaat die niet nagejaagd hoeft te worden, maar er gewoon altijd is.

Hoe we dat doen, zie je hieronder.

Onze grootste droom is om een community (woon-werk gemeenschap)  op te richten waarin duurzaam gewoond wordt, met liefde voor de natuur en vanuit onze diepste, vrolijkste en meest eigen-wijsheid. De tempel omarmt visies en ideeën voor een betere wereld, zoals permacultuur, voedselbossen, duurzame landbouwtechnieken, klimaatneutraal wonen, en duurzame en spirituele opleidingen vanuit het hart voor een betere en duurzame aarde.

Wat doen we om die prachtige visie in de praktijk voor elkaar te krijgen:

1. Conscious Dance  (Wild Ecstatic Dance):

Al van oudsher dansen mensen, al zingend, vrijend en muziek makend, in tempels en op heilige plekken in de natuur. Zo komen ze direct in contact met de natuur en al haar wijsheid, de Divine Mother of hoe je het vrije, onafhankelijke bewustzijn of het bestaan hier ook noemt.
We omarmen deze prachtige oer-oude wijsheid op een moderne manier die past in onze wereld van nu. Daarom dansen we in stilte, om ons lijf weer te voelen, om in het hart te komen en een krachtig veld van liefde op te bouwen.
Met deze dans maken we het spirituele vuur van onze innerlijke goeroe wakker. Dat vuur leidt ons naar het duurzame geluk vanuit ons hart (Ananda), en bevrijd ons van allerlei verslavingen, teveel hectiek, chaos en stress in het leven.
Door te bewegen in deze dans, door onszelf te leren waarnemen zonder oordeel, door ademoefeningen en door Yoga ontspannen we ons lichaam en onze mind, waardoor we weer meer energie krijgen.

2. Energie transformerende meditaties (Tantra workshops en cursus):

We mediteren door Yoga, lichaamswerk en ademhalingen (zoals Tibetaanse tantra meditatie, meditaties van Osho en meditaties van de Iceman (Wim Hoff)) op het vrijmaken van onze Chakra’s en energiekanalen. Het idee van Chakra’s en energiekanalen is eeuwenoud. We onderzoeken de essentie van deze oefeningen,  zodat we inzicht krijgen in de transformerende werking ervan in ons bewustzijn en mind. We passen dergelijke meditaties toe bij conscious Dance en op onze Tantra lessen. Conscious Dance is ook een vorm van meditatie en Yoga.

3. Begrip van Leela

Het Leela spel kun je uitleggen als een ontwikkelingskaart voor het menselijk bewustzijn. Harish Johari heeft het eeuwenoude spel, dat is bedacht door Rishi’s (wijzen) in India, opnieuw uitgebracht en toegelicht in de jaren ’50 van de vorige eeuw.
Leela is de handleiding om liefdevol, compassievol, speels en vrij van schuld en pijn te worden in het leven op aarde. Dit komt voort uit het besef dat we weliswaar allemaal één zijn in onze oorsprong (licht/geluid/frequenties, kosmische bron) maar dat we hier op aarde zijn om zoveel mogelijk verschillende aspecten van onszelf en elkaar te onderzoeken, ermee te spelen en onszelf te ontwikkelen.
Begrip van het spel versnelt het oplossen van het spel (Karma), zodra de inzichten van de innerlijke reis die we als mens maken om meer mens te zijn, doordruppelen in het dagelijkse leven op aarde. Leela spelen leert je dus de leefregels die nodig zijn om toegang te krijgen tot het bevrijde, onafhankelijke bewustzijn.

4. Shiva/Shakti, de Divine Mother: vrij, onafhankelijk bewustzijn

Zodra je in het vrije, onafhankelijke bewustzijn bent, bestaat Leela niet meer. Dan bestaat er geen Karma, geen verstrikkingen en leef je even in gelukzaligheid. Je bent ook nog wel in je lijf, maar je energie valt samen met die van de hele schepping. Dit uit zich in een onbeschrijfelijk liefdesgevoel. Met de Temple of Happiness onderzoeken we dit gevoel, maar we blijven tegelijkertijd ook heel aards. Verlichting is geen doel, we leven in balans.

5. Chitta en de 4 gebieden van de mind

Onze geest-mind, bestaat uit 4 soorten bewustzijn, namelijk:
a. Het bewustzijn om dingen te organiseren, uit te vinden en te maken
b. Het bewustzijn, ego-mind, dat zich identificeert met soorten geheugen en dat verdedigt
c. Het bewustzijn dat bestaat uit vele soorten geheugen, waaronder cel-geheugen, lichaamsgeheugen, generatie-geheugen en evolutionair geheugen
d. Het bewustzijn dat zonder input van geheugen werkt (Chitta), en bestaat uit de kennis van licht/geluid/frequenties en bronenergie van het leven zelf.

De eerste 3 scheppen de illusie van afgescheidenheid door identificatie (gehechtheid) met herinneringen, geheugen, geliefde of gehate mede-mensen, voorvallen, trauma, die een beperking van het volledige bewustzijn zijn (Karma, Leela, het web). Daardoor lijkt het vierde bewustzijn (Chitta) buiten bereik te zijn.
Door het bewust worden van energie, gevoel, emoties en lijf, en daarin te leren ontspannen door meditatieve dans, zang, Yoga, kunst, cultuur etc. vergroten we de kans om plotselinge scherpe inzichten te krijgen die van buitenaf lijken te komen. Dat zijn het soort impulsen die de mensheid vooruit kunnen helpen in deze tijd. Daarom passen we de oefenpraktijken toe die zijn genoemd onder 1 en 2 hierboven.

We leggen geen leefregels op, maar faciliteren met deze oefenpraktijken dat de leden hun eigen wijsheid weer ontdekken en erop durven vertrouwen.

De rol van de Tempeloverste

In tegenstelling tot de praktijk in India, kennen we in onze tempel geen goeroe of spirituele leider. We zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. De Tempeloverste heeft wel vanuit haar interesse en achtergrond een vrij grote inbreng in wat er allemaal in de tempel georganiseerd en gedeeld wordt.
Zij organiseert de meeste ceremonies. Ze stelt haar diensten ter beschikking van mensen die spirituele hulp en inzichten kunnen gebruiken. 
Voor haar diensten ontvangt zij een vergoeding. Bij dat werk wordt zij bijgestaan door professionele muzikanten, DJ’s en teachers . Deze worden ook uit de donaties en collectes betaald.

De community:

“Alleen gaat sneller, samen kom je verder” (Afrikaans spreekwoord)

Met de Temple of Happiness willen we bouwen aan een (dans) community die op den duur ook een eigen plek in de natuur heeft.

Als je de Temple of Happiness wilt steunen, kun je een donatie doen via Chipta. Leden krijgen sowieso korting en er komen speciale activiteiten voor de community. Ook kun je als je lid bent je aanmelden via centrumvoorhappiness@gmail.com en vragen om contant te doneren, als je even wat minder te besteden hebt.