Temple of Happiness

 

Visie van de Temple of Happiness:

Algemeen:

Het Centrum voor Happiness is een fantastische plek, waar Biodanza, Ecstatic Dance, meditatie, Yoga en Tantra wordt gegeven. Helemaal passend in de sfeer van deze al bestaande community hebben we er een (Ecstatic Dance) tempel van gemaakt en een bestuur samengesteld.

Onze visie:

“Wij zijn geboren als dansers, dans is de oudste religie op aarde (Esta Polyesta)”….

Onze visie is gebaseerd op non-duale Tantra uit India, die de bron is van alle moderne westerse spiritualiteit. In de Temple of Happiness “vereren” we de grote moeder of godin Shiva/Shakti van het bevrijde, onafhankelijke bewustzijn.
We verbinden ons als tempel leden weer met onze oerbron, de scheppingskracht zelf, waardoor we veerkrachtiger, sterker en vrijer leven in de wereld. We bevrijden ons van illusies en Karma.
Dit bevrijden bestaat uit inzicht krijgen in het spel der goden (Leela) en door bewustzijn te krijgen op wat je doet en brengt in de wereld.
We leren elkaar om meer te ontspannen in de karmische verstrikkingen en niet mee te gaan in de “verhalen van het ego/mind”.
En we richten ons bewustzijn op geluk en genieten vanuit het hart.

Onze praktische beoefening en ervaring is daarbij ondersteunend (zie hieronder).
Tenslotte willen we als tempel eraan bijdragen dat haar leden betaalbaar en eventueel op den duur ook in een community (woon-werk gemeenschap) kunnen wonen op duurzame wijze, met liefde voor de natuur. De tempel omarmt permacultuur, voedselbossen, duurzame landbouwtechnieken, wonen en scholing op dit gebied en ondersteunt dit waar ze dat kan.

Onze praktische beoefening en leefregels bestaan uit:

1. Ecstatic Dance Puja (eredienst) en vieringen:

Al van oudsher beoefenen mensen Tantra al dansend, zingend en muziek makend, in tempels en op heilige plekken in de natuur. Om de liefde voor het bestaan te ervaren.
We omarmen deze prachtige wijsheid en dansen in de stilte, om in het hart te komen en een krachtig veld van liefde met elkaar te voelen.
Met deze (Ecstatic Dance) tempel ervaren we het spirituele vuur en de wijsheid van onze innerlijke dansende goeroe. Zodat we vanuit gelukzaligheid (Ananda) duurzaam kunnen leven met elkaar.
De praktische beoefening in deze eredienst is bedoeld om uit het hoofd te komen en het lichaam te ontspannen zodat de energie weer goed kan stromen in het lichaam.

2. Chakra meditaties en bewustzijn:

We mediteren door Yoga, lichaamswerk en adem meditatie (Osho meditaties bijvoorbeeld) op het vrijmaken van onze Chakra’s en energiekanalen. Het inzicht op Chakra en energiekanalen is al eeuwen/ oud. We proberen de bron te achterhalen van dit soort leringen en ze zo zuiver mogelijk over te dragen. Zodat we een ruimer begrip krijgen van bewustzijn en mind met elkaar. Ook in de Ecstatic Dance worden Yoga en Pranayama (ademmeditatie) toegepast. Ecstatic Dance is daarmee een vorm van Yoga, zoals Yoga oorspronkelijk bedoeld is.

3. Begrip van Leela

Het Leela spel kun je uitleggen als een ontwikkelingskaart voor het menselijk bewustzijn. Harish Johari heeft het eeuwenoude spel dat is bedacht door Rishi’s (wijzen) in India, opnieuw uitgebracht en toegelicht in de jaren ’50 van de vorige eeuw.
Leela is de handleiding om liefdevol, compassievol, speels en vrij van schuld en pijn te worden in het leven op aarde. Dit komt voort uit het besef dat we weliswaar allemaal één zijn in onze oorsprong (licht/geluid/frequenties, kosmische bron) maar dat we hier op aarde zijn om zoveel mogelijk verschillende aspecten van onszelf en elkaar te onderzoeken, ermee te spelen en erin te ontwikkelen.
Begrip van het spel versnelt het oplossen van het spel (Karma), zodra de inzichten van de innerlijke reis die we als mens maken om meer mens te zijn, doordruppelen in het dagelijkse leven op aarde. Leela spelen leert je dus de leefregels die nodig zijn om toegang te krijgen tot het bevrijde, onafhankelijke bewustzijn (Shiva/Shakti).

4. Shiva/Shakti: eenheids of bevrijd, onafhankelijk bewustzijn

Zodra je in het bevrijde, onafhankelijke bewustzijn bent, bestaat Leela niet meer. Dan bestaat er geen Karma, geen verstrikkingen en ben je in gelukzaligheid. Je leeft nog wel in een lichaam, maar je energie valt samen met die van de hele schepping. Dit uit zich in een onbeschrijfelijk liefdesgevoel. Met de Temple of Happiness onderzoeken de leden met elkaar hoe ze elkaar kunnen ondersteunen op weg naar dit bewustzijn.

5. Chitta en de 4 gebieden van de mind

Onze geest-mind, bestaat uit 4 soorten bewustzijn, namelijk:
a. Het bewustzijn om dingen te organiseren, uit te vinden en te maken
b. Het bewustzijn, ego-mind, dat zich identificeert met soorten geheugen en dat verdedigt
c. Het bewustzijn dat bestaat uit vele soorten geheugen, waaronder cel-geheugen, lichaamsgeheugen, generatie-geheugen en evolutionair geheugen
d. Het bewustzijn dat zonder input van geheugen werkt (Chitta), en bestaat uit de kennis van licht/geluid/frequenties en bronenergie van het leven zelf (shiva/shakti).

De eerste 3 scheppen de illusie van afgescheidenheid door identificatie (gehechtheid) met herinneringen, geheugen, geliefde of gehate mede-mensen, voorvallen, trauma, die een beperking van het volledige bewustzijn zijn (Karma, Leela, het web). Daardoor lijkt het vierde bewustzijn (Chitta) buiten bereik te zijn.
Door het bewust worden van energie, gevoel, emoties en lijf, en daarin te leren ontspannen door meditatieve dans, zang, Yoga, kunst, cultuur etc. vergroten we de kans om plotselinge scherpe inzichten te krijgen die van buitenaf lijken te komen. Dat zijn het soort impulsen die de mensheid vooruit kunnen helpen in deze tijd. Daarom passen we de oefenpraktijken toe die zijn genoemd onder 1 en 2 hierboven.

We leggen geen leefregels op, maar faciliteren met deze oefenpraktijken dat de leden hun eigen wijsheid weer ontdekken en erop durven vertrouwen.

De rol van de Tempeloverste

In tegenstelling tot de praktijk in India, kennen we in onze tempel geen goeroe of spirituele leider. We zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. De Tempeloverste heeft wel vanuit haar interesse en achtergrond een grote inbreng in wat er allemaal in de tempel georganiseerd en gedeeld wordt.
Zij organiseert, opent en sluit de ceremonies. Ze stelt haar diensten ter beschikking van mensen die spirituele hulp en inzichten kunnen gebruiken. Dit doet zij vanuit het inzicht om mensen te helpen zichzelf te helpen. Want iedereen heeft een innerlijke goeroe, die door de beoefening van de spirituele praktijk wakker kan worden en innerlijke leiding geeft. Dat is het proces van zelfrealisatie.
Voor deze diensten ontvangt zij een vergoeding van de tempelleden, via de donaties en collectes aan de tempel. Bij dat werk wordt zij bijgestaan door professionele DJ’s die van groot belang zijn om het effect van de Ecstatic Dance oefenpraktijk te versterken. Deze worden ook uit de donaties en collectes betaald.
Daarnaast betaalt de tempel zaalhuur.

De community:

“Alleen gaat sneller, samen kom je verder” (Afrikaans spreekwoord)

Met de Temple of Happiness willen we bouwen aan een (dans) community die op den duur ook een eigen plek in de natuur heeft. Uiteindelijk om te wonen-werken-leren en het leven te vieren met elkaar. Een van de doelen van de tempel is om geld dat niet nodig is voor het beheer en bestaan van de tempel, na aftrek van kosten, op te sparen teneinde zulke woonruimte en tuinen te kunnen faciliteren.

Als je de Temple of Happiness wilt steunen, kun je een donatie doen via Chipta. Leden krijgen sowieso korting en er komen speciale activiteiten voor de community. Ook kun je als je lid bent je aanmelden via centrumvoorhappiness@gmail.com en contant doneren. Dat is fijn als je heel betrokken bent en even wat minder te besteden hebt.