Ecstatic Dance New Amsterdam

Ecstatic Dance per 1 januari 2021. 

(English below)

Omdat in Amsterdam het aanbod voor Ecstatic Dance enorm is ingekrompen vanwege het Covid beleid, en Ecstatic Dance uit Amsterdam West is verhuist naar Amsterdam Oost, bieden we vanuit ons centrum in Amsterdam Nieuw West, vanaf 1 januari 2021, 2x per maand extra capaciteit aan! 

Nu voortaan elke 1e en 3e vrijdag van de maand Ecstatic Dance in Centrum voor Happiness.
Met voldoende ventilatie (raam open en goede afzuiginstallatie met de juiste luchtstroom).
Kaartjes voor maximaal 25 deelnemers.

NB WE GEVEN OP 1 JANUARI EEN SPECIALE NIEUWSJAARS AFTRAP! 

Samen zorgen we dat er voldoende aanbod in Amsterdam blijft om uit je hoofd te komen en je spirituele practice te doen.

Dj’s zijn: Esta Polyesta, Jinana (Janine Vermeulen), afgewisseld met andere DJ’s. 

Wat is Ecstatic Dance?

Ecstatic Dance is een open source danstechniek. Dit betekent dat er geen kosten, geen handelsmerken en geen trainingen nodig zijn. We dansen in lijn met het aanbod van andere Ecstatic Dance aanbieders bij ons in de buurt en we houden ons aan de basisrichtlijnen van Ecstatic Dance.

Onze richtlijnen zijn:
1. We dansen zonder schoenen (of: we dansen op blote voeten)
Hierdoor kunnen we vollediger verbinding maken met de grond (sokken zijn OK)
Als je een fysieke conditie hebt dat je dansschoenen nodig hebt, dan is dat oké
2. We dansen zonder woorden (of: we dansen met lichaamstaal)
Dit maakt het gemakkelijker om in een meditatieve staat te zijn
Geen mondelinge instructies van de begeleiders (alleen warming up)
Geen praten van de dansers
3. We dansen zoals we zijn
Geen drugs / alcohol, geen telefoons, geen camera / video, geen geuren, geen verwachtingen, geen oordelen, geen zou moeten, geen gedachten… Wees gewoon jezelf; Met respect voor onszelf, de ruimte en elkaar. 

Meer weten over Ecstatic dance en zijn historie? lees hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecstatic_dance
en op:
https://ecstaticdance.org

Data: 

1e en 3e vrijdag van de maand: 19:30 (19:00 inloop) uur tot 22:30

In 2021: 1 januari, 15 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 juli, 20 augustus, 3 en 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2021.

Prijs: 15 euro  (vrijwilligersticket 5 euro).

ENGLISH

Because the opportunitites for Ecstatic Dance in Amsterdam have been reduced enormously due to the Covid policy, and Ecstatic Dance from Amsterdam West has moved to Amsterdam East, we organise in our center for Happiness in Amsterdam New West, extra capacity twice a month from 1 January 2021!

Now every 1st and 3rd Friday of the month Ecstatic Dance in the Center for Happiness.
With adequate ventilation (open window and good ventilation system with the correct air flow).
Tickets available up for max 25 participants. Price: 15 euros (volunteer ticket 5 euros).

NB WE WILL GIVE A SPECIAL NEW YEAR’S KICK OFF ON 1 JANUARY! 

Together we privide you enough possibilities in Amsterdam to liberate your mind and dance your spiritual practice.

DJs : Esta Polyesta, Jinana (Janine Vermeulen), and others.

What is Ecstatic Dance?

Ecstatic Dance is an open source dance technique. This means no fees, no trademarks, and no training required. We dance in line with the offerings of other Ecstatic Dance providers in our area and we adhere to the basic Ecstatic Dance guidelines.

Our guidelines are:

1. We Dance without shoes (or: We Dance Barefoot)
This allows us to connect more fully with the Ground (socks are OK)
If you have a physical condition that you need dance shoes, then OK
2. We Dance without words (or: We Dance with Body Language)
This makes it easier to be in a Meditative State
No Verbal Instruction from the Facilitators (only warming up)
No Talking from the Dancers
3. We Dance as We Are
No Drugs/Alcohol, No Phones, No Camera/Video, No Scents, No Expectations, No Judgements, No Shoulds, No Oughts… Just Be Yourself; With Respect for Ourselves, the Space, and One Another.

Want to know more about Ecstatic dance and its history? 

Read here: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecstatic_dance
and:
https://ecstaticdance.org