HappyCosmicHeartDance

Pijlenvrouw…

Spelen = helen: de legende van Saraha en Pijlenvrouw..

Lang geleden was er een hele Tantrische community in heel Azië. Overal werd Tantrisch geleefd. Niet alleen in kloosters en tempels, maar ook door gewone mensen op straat.
De legende van Saraha vertelt van een wijze man die alles al geleerd had en belangrijke raadgever was van de koning…
Op een nacht droomde hij over een vrouw die hem zou inwijden. Hij kreeg de opdracht om haar te zoeken.
De volgende ochtend ging hij naar de markt en daar zag hij haar staan, precies zoals in de droom: een jonge, slanke vrouw, met wilde lange haren, prachtige ogen met een indringende, heldere blik, op blote voeten en een pijl in haar hand…
Die pijl hield ze op armlengte en ze keek erlangs met één oog gericht op de horizon. Ze maakte namelijk pijlen voor ridders en krijgers en keek of ze zuiver waren en hun doel niet zouden missen..
De pijl was prachtig recht, maar in haar blikveld verscheen plotseling een prachtig geklede prins, met een poeha van hier tot Tokio, zoals je je wel kunt voorstellen van zulke gasten. Ze wuifde hem ongeduldig uit haar gezichtsveld, ervan overtuigd dat deze man haar alleen maar lastig wilde vallen vanwege haar uiterlijk..

Maar Saraha, zoals ze deze man later zou noemen, wilde niet opzij gaan. Hij knielde voor haar en smeekte haar om bij haar in de leer te mogen. Ze liet zich uiteindelijk overhalen op twee voorwaarden: vergeet alles wat je denkt te weten…. en : ga met mij op de lijkverrottingsplaats wonen.
Ik kan mij voorstellen dat het eerste al moeilijk is, maar het tweede was helemaal onmogelijk, dus ze verwachtte vast dat hij wel zou afdruipen. Een lijkverrottingsplaats is in India het ergste van het ergste, met een verschrikkelijke stank, waar het wemelt van het ongedierte en troep, waar je ziek van wordt. Daar wil niemand heen. Het is in de ogen van de maatschappij ook de plek van de allergrootste schaamte en schande, omdat daar mensen hun dode geliefden moeten achterlaten in de natuur om te verteren, omdat ze geen geld hebben voor een fatsoenlijke uitvaart.

Maar tot haar verbazing zei hij meteen ja, in de volle overtuiging dat de goddelijke Shakti het in zijn droom niet verkeerd kon hebben: hij was geroepen door Haar en als zij in deze vrouw zat, dan zou hij Haar ontdekken en beminnen.
En als je een Godin kunt beminnen, wat kan het je dan schelen waar ze wil wonen?

Toen kon zij hem ook niet meer weigeren, uiteindelijk werden ze lyrisch van vreugde omdat ze alles loslieten en niets meer te verliezen hadden.
Dat is de moraal: als je bereid bent alles te verliezen, win je alles. Kun je je voorstellen wat een vreugde dat geeft?
Je bent aan niemand meer iets verschuldigd, je hoeft niet meer te presteren, je kunt eindelijk echt helemaal jezelf zijn, volkomen vrij..

De pijl van die Pijlenvrouw heeft zijn hart getroffen en helemaal gek gemaakt, fluisterden de mensen heimelijk achter Saraha’s rug. Ken je dat? Iemand ontmoet God en wordt ecstatisch van vreugde: onvoorwaardelijke liefde leeft voortaan in zijn hart… maar zijn oude vrienden zijn jaloers, ze missen hem en gaan roddelen over die “heks”…

Saraha lachte erom. Hij en Pijlenvrouw waren zo speels en zo vrolijk aan het dansen dat er steeds meer mensen op af kwamen en uiteindelijk danste iedereen op de lijkenplaats in uitzinnige vreugde, terwijl Saraha het ene na het andere lied zong. Hij verzon ze ter plekke en iedereen kreeg een eigen lied van hem. Zo ook de koning, die er eigenlijk niets van begreep. De koningin ook niet echt, maar het volk wel. Want die hebben het in hun harten bewaard en vooral niet opgeschreven.
Daardoor begonnen hun harten zich langzamerhand door de eeuwen heen te herinneren wie ze eigenlijk waren.. en dat is zeker niet minder dan welk ander mens dan ook, inclusief de koning en de koningin.

Een toevallige voorbijganger heeft de kortste liederen opgeschreven die hij kon onthouden.. Daardoor weten we dat alle boeken in de prullenbak mogen, om over jouw eigen Pijlenvrouw te dromen. Opdat je haar ontmoet en jullie dansen als een gek voorbij al je angsten en schaamte, op een plek voorbij de dood, waar je één kan worden met het leven.

In deze lente gaan we onze mind, schaamte en gedachten voorbij en vergeten we alles wat we weten over Tantra, Sjamanisme, spiritualiteit, new age, conspiracy, politiek… en we schuiven al onze concepten opzij totdat alleen nog de dronken-makende nectar van onvoorwaardelijke Liefde over blijft…
In dezelfde gekte, dezelfde speelse onschuld en met dezelfde overgave als Saraha en Pijlenvrouw. Kom je ook spelen?