HappyCosmicHeartDance

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Centrum voor Happiness en de Temple of Happiness

Jouw privacy is voor het Centrum voor Happiness en de Temple of Happiness (hierna te noemen: wij), van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites www.centrumvoorhappiness.nl en www.centrumvoorhappiness.nl. In de privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan je terecht bij het Centrum voor Happiness. De contactgegevens staan onderaan de pagina vermeld.

Basisprincipe

Het Centrum voor Happiness en de Temple of Happiness hanteren de volgende stelregel:
We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan onze organisaties.

Online formulieren

Het Centrum voor Happiness heeft diverse online formulieren en ticketverkoop via Chipta, om informatie op te vragen, zaalhuur aan te vragen of om te doneren aan de tempel. Wij hanteren jouw verstrekte gegevens conform de AVG.

Aanmelden lidmaatschap

Indien je je aanmeldt voor het lidmaatschap bij de Temple of Happiness, hebben we je NAW-gegevens nodig, en je geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer. De tempel werkt met kalenderjaren. Het lidmaatschap kan jaarlijks (uiterlijk 1 december) worden stopgezet voor het nieuwe kalenderjaar. De tempel bewaart je gegevens tot zeven jaar nadat je lidmaatschap is stopgezet.

Nieuwsbrief

Het Centrum voor Happiness en de Temple of Happiness versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief. Je kunt je hierop abonneren. Hiervoor vragen we je emailadres, voor- en achternaam. Op elk moment kan dit abonnement door jou worden opgezegd. Daarnaast bevat elke nieuwsbrief een afmeldlink. Als je hebt opgezegd verwijdert het email programma (Mailchimp) je gegevens.

Blog

We plaatsen regelmatig een blogbericht op de website. Je kunt je (dit is een optie voor in de toekomst) aanmelden om een emailbericht te ontvangen zodra er een nieuw blogbericht is geplaatst. Hiervoor vragen we je naam en emailadres. Op elk moment kan deze aanmelding worden opgezegd. Daarnaast bevat elke mail een afmeldlink. We bewaren deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Social Media (Facebook)

In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Indien je meer wilt weten over welke gegevens zij van je bijhouden, adviseren wij om de privacyverklaring van deze partijen zelf na te gaan.

Beeldmateriaal

We illustreren onze websites en nieuwsbrieven met beeldmateriaal van bijvoorbeeld activiteiten en een sfeer impressie van de zaal. Het materiaal is meestal zo gemaakt of bewerkt dat personen niet of nauwelijks herkenbaar zijn. Ook vermelden we geen namen van personen op het beeldmateriaal, tenzij dat voor de inhoud relevant is (bijvoorbeeld bij een interview). Indien een persoon duidelijk in beeld komt, vragen wij altijd toestemming aan deze persoon en ook komen wij de afspraken over auteursrechten met de fotograaf/filmmaker na, bijvoorbeeld door diens naam te vermelden bij/op het materiaal of anderszins. Indien je meent dat er geen toestemming is gevraagd of indien je (toch) wilt dat het materiaal verwijderd wordt, kun je contact met ons opnemen.

Verstrekken gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen c.q. de AVG omtrent de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij, waar van toepassing, zelf termijnen vastgesteld. Met name gaat het hier om klantcontact. Wij bewaren correspondentie en eventuele bijbehorende persoonsgegevens 7 jaar na het klantcontact. Overige gehanteerde bewaartermijnen vind je terug in deze privacyverklaring. Je hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Cookies

Onze website gebruikt géén cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

De gegevens die je aan ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Disclaimer

Wanneer er wijzigingen zijn op (één van) onze websites kan het noodzakelijk zijn de privacyverklaring aan te passen. Wij zijn gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Inzage gegevens & rechten

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Contact gegevens en contact opnemen

Onze contact info:

Centrum voor Happiness
Temple of Happiness
Hendrik van Wijnstraat 10
1065AS Amsterdam
0613795437
centrumvoorhappiness@gmail.com

KvK 28093276

We vragen je om altijd even contact met ons op te nemen als er iets is dat je niet duidelijk is of als je denkt dat wij een fout hebben gemaakt. Onze intentie is om jouw privacy zoveel mogelijk te garanderen, maar het blijft altijd mensenwerk, we vragen je begrip hiervoor.